Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

SVR 2023-2025_Milada (*.PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025 byl schválen radou starostů dne 8.12.2022 usnesením č. 11/2022.