Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2020

Rada starostů schválila dne 14.12.2017 usnesením č. 6/2017 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Milada na období 2018 – 2020

RV 2018-2020_Milada_schválený