Závěrečný účet Mikroregionu Milada za rok 2017

Rada starostů Mikroregionu Milada schválila na svém zasedání dne 19.6.2018 usnesením č. 1/2018 Závěrečný účet Mikroregionu Milada za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření. Dále rada starostů schválila účetní závěrku k 31.12.2017.

Závěrečný účet_MM_2017_schválený (PDF)