Závěrečný účet Mikroregionu Milada za rok 2018

Rada starostů Mikroregionu Milada na svém zasedání dne 28.5.2019 schválila usnesením č. 10/2019 závěrečný účet Mikroregionu Milada za rok 2018.

Závěrečný účet MM 2018 komplet (pdf)